მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობა: 

“პერსონალური მონაცემები” ნიშნავს ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია ფიზიკურ/კერძო პირთან ან რომელიც გამოიყენება ასეთი პირის იდენტიფიკაციისათვის, პერსონალური მონაცემებია: თქვენი სახელი, საცხოვრებელი მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელ-ფოსტის მისამართი და ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია რომელსაც ჩვენ დავურთავთ აღნიშნულ ელემენტებს. 

როდესაც თქვენ სარგებლობთ ჩვენი მომსახურებით თქვენ თანხმობას აცხადებთ, რომ ჩვენ შევაგროვოთ და გამოვიყენოთ მოცემული, განსაზღვრული ინფორმაცია. პერსონალური ინფორმაცია რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ გამოიყენება მომსახურების მისაღებად და გასაუმჯობესებლად. ჩვენ არ გამოვიყენებთ და / ან არ გავაზიარებთ მოცემულ ინფორმაციას გარდა მომსახურებისა და სერვისით განსაზღვრული აუცილებლობისა და ასევე პერსონალური მონაცემების გამოყენებისათვის განსაზღვრული წესების საწინააღმდეგოდ. 

ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება: 

მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად შეგვიძლია გთხოვოთ დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენა: ინფორმაციის რითიც შევძლებთ თქვენს იდენტიფიცირებას. ეს ინფორმაცია მოიცავს: სახელსა და გვარს, ტელეფონის ნომერს, დაბადების თარიღს, სქესს, შესყიდვის ინფორმაციას, საფოსტო ინდექსსა და ფინანსურ ინფორმაციას (რაც გულისხმობს საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის დეტალებს) – მოცემული ინფორმაცია გამოიყენება მხოლოდ თქვენთვის სერვისების მოწოდებით, საკონტაქტოდ ან თქვენი იდენტიფიცირებისათვის. 

უსაფრთხოება:

იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვაფასებთ თქვენს ნდობას, ჩვენ ვიყენებთ ყველანაირ საშუალებას თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დასაცავად. თუმცა გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ ინფორმაციის ელექტრონულად გაცვლისას არ არსებობს 100% უსაფრთხო და სანდო მეთოდი, ამიტომ, ჩვენ ვერ გაძლევთ აბსოლუტური უსაფრთხოების გარანტიას. 

ბიზნეს პარტნიორები: 

ჩვენ შესაძლოა გადავცეთ თქვენი ინფორმაცია ჩვენს ბიზნეს პარტნიორებს მიწოდებისა და სერვისის უზრუნველყოფისათვის, პერსონალური მონაცემთა შესახებ კანონის სრული დაცვის გათვალისწინებით. 

კონტაქტი: 

თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებით ნებისმიერი შეკითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ კლიენტთა მხარდაჭერის გვერდზე არსებული მეთოდებით. 

Scroll to Top